Voedsaam


Liefde is er op de akker, liefde is er in de keuken en uiteindelijk gaat liefde door de maag

Bijscholing voeding op de vrijeschool
Het is mooi om te beseffen dat de uitgangspunten van de antroposofie terug te vinden zijn in alle levensgebieden. Dat zie je terug op de vrijeschool. Je ziet het aan de inhoud van de boeken, aan de aankleding van het gebouw, het houten speelgoed, de stoffen poppen, de wollen spulletjes en de sfeer rondom de jaarfeesten. Je merkt het aan de pedagogie. Het gaat erom dat een kind een natuurlijke echtheid ontmoet. Kinderen op de vrijeschool krijgen de mogelijkheid om te leren in een omgeving waar aandacht is voor een geheel of heelheid. Zo horen verhaal, muziek en beweging bij elkaar. Ook ziel en lichaam, aarde en kosmos vormen een geheel. Natuurlijke echtheid en heelheid zijn ook belangrijke thema's in de antroposofische visie over voeding. Volwaardige voeding bestaat uit alle of veel oorspronkelijke nutriŽnten. Het lijkt mij belangrijk dat kinderen waarvan gevraagd wordt oog te hebben voor het geheel ook voornamelijk gevoed worden met eten waarin dit geheel terug te vinden is. Zo blijven de sfeer en de boodschap eenduidig. Daarom bied ik deze bijscholing aan. De theorie en de recepten zijn te gebruiken als lesstof op de basisschool en/of om ouders te betrekken bij het onderwerp voeding. In de bijscholing krijgen de volgende punten aandacht:
Alle koolhydraten, zowel het zetmeel uit granen als de suikers uit fruit en zoetmiddelen zetten wij om in onze spijsvertering met behulp van ons ik-bewustzijn. Dit betekent dat onze ik-kracht zich oefent aan de koolhydraten in onze voeding. Ook dit is een reden waarom volwaardige granen en zoetmiddelen van goede kwaliteit zo belangrijk zijn in een antroposofische visie. We voeden daarmee onze autonomie. Precies wat ook het vrijeschool-pedagogie voor ogen heeft.
De recepten die ik aanbied zijn te maken met de kinderen in de klas of bedoeld als inspiratie voor de ouders. Hieronder een aantal voorbeelden: