Voedsaam


Liefde is er op de akker, liefde is er in de keuken en uiteindelijk gaat liefde door de maag

Als voedingsdeskundige schrijf ik voornamelijk over voeding. Zo schrijf ik artikelen voor de rubriek Dynamische Keuken in het blad 'Dynamisch Perspectief' van de Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw en Voeding (www.bdvereniging.nl), een column over voeding in het blad 'Seizoener', tijdschrift voor de vrijeschoolwereld (www.seizoener.nl) en elke week een recept voor de website 'AntroVista' (www.antrovista.nl).

Je kunt me vragen voor: